Sportovní rybolov Ostrov nad Oslavou

Rezervace pro sezónu 2022 se spouštějí 12. 1. 2022. 

Novinky

Přísný zákaz vnadění (krmení) olejovitým krmením např. řepka, konopí atp. děkujeme!!!

- Změna lovných míst!!!

- Všichni návštěvníci jsou povinni sebou vozit prsačky nebo broďáky!

- Je povinná podložka vaničkového tipu. Buď nadzemní nebo na zemi!

- Lovné místa 1-5 jsou celoročně pronajaté. Možnost rezervace jen pro závody.


Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou se nachází na Bohdalovském potoku v lokalitě Templ, severozápadně od městyse Ostrov nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce cca 530 m. n. m. Nádrž v Ostrově nad Oslavou má rozlohu 16,5 ha a průměrnou hloubku 4,1 metru. Největší hloubka 8,5 m. Délka břehu pro rybolov 2,5 km. Na revíru je možné postavit bivak nebo menší stan sloužící jako přístřešek .

  • Požívání alkoholu ve zvýšené míře nebo jakýchkoli drog je v areálu jezera zakázáno.
  • Rádia, televizory apod. jsou samozřejmě dovoleny. Hluk však nesmí překročit hranice vašeho lovného místa. Respektujte prosím okolní rybáře, kteří si k nám přijeli odpočinout!
  • Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě. 
  • Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. 
  • V areálu jezera je zakázáno prořezávání stromů a keřů.
  • Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu bude rybář vykázán z areálu jezera  bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků a v budoucnosti nebude již do areálu vpuštěn. 
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu jezera. Tyto mohou být použity pro propagaci jezera prostřednictvím časopisů, internetu a dalších prostředků propagace a komunikace. 
  • Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.
  • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.
  • Prosíme všechny návštěvníky berte si sebou minimálně brodící holinky, kalhoty z důvodu stěhování věcí na loďky a z loďky a nebo prsačky 


Web je stále v průběhu vytváření.
Děkujeme za pochopení